Wednesday, October 22, 2014

Selawat

Firman Allah SWT bermaksud, 

"Sesungguhnya Allah SWT dan para Malaikat-Nya
berselawat kepada Nabi. Maka wahai mereka yang
beriman berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah
salam pernghormatan kepadanya dengan sebaik selawat dan salam." (Surah al-Ahzab 55:56) 


No comments:

Post a Comment