Sunday, December 11, 2011

Panduan Ringkas Untuk QSO Di HF

Baigaima berQSO di HF? Ingin Tahu? sila layari....
http://advanced-skynet.blogspot.com/p/panduan-ringkas-untuk-qso-di-hf.html

No comments:

Post a Comment